Vánoční stromek v Excelu

Vytvořte si v Excelu krásný vánoční stromeček způsobem, který využívá pouze vzorce.

Nejsou potřeba žádná makra ani VBA.

Takhle vypadá výsledek:


Jak udělat vánoční stromek v Excelu

1. Otevřete si prázdný list a označte sloupce C až Y (pro označení celých sloupců klikněte na název sloupce C a přetáhněte myší až na Y).


2. Na záložce Domů klikněte na Formát a zvolte Šířka sloupce.


3. Zadejte hodnotu 2.70 a potvrďte tlačítkem OK.


4. Sloupce se tím zúžily. Nyní označte řádky 1 až 12 (podobně jako u sloupců, klikněte na název řádku 1 a přetáhněte myší až na 12).


5. Na záložce Domů klikněte na Formát a zvolte Výška řádku.


6. Zadejte hodnotu 33.80 a potvrďte tlačítkem OK.


8. Označte buňku C1 a vložte tam tento vzorec:

=KDYŽ(ABS(SLOUPEC($N$1)-SLOUPEC())<=ŘÁDEK()-1,RANDBETWEEN(1,10),"")

Poznámka: Pokud vám vzorec nefunguje, zkuste všechny čárky ve vzorci nahradit středníky.


Máte-li zájem vědět, co tento vzorec dělá, teď si to vysvětlíme. V opačném případě můžete přeskočit na další krok.

Funkce KDYŽ má tři parametry:

  • první parametr je podmínka,
  • druhý parametr je žádaná hodnota v případě, že podmínka platí,
  • a třetí parametr je žádaná hodnota v případě, že podmínka neplatí.

V našem vzorci je tato podmínka:

ABS(SLOUPEC($N$1)-SLOUPEC())<=ŘÁDEK()-1

Funkce ABS vrací absolutní hodnotu čísla, tedy například z čísla -1 vrátí +1 a například z čísla +5 vrátí +5.

Ve slovním podání bychom tento vzorec mohli přepsat na:

absolutní hodnota z výsledku ( SLOUPEC($N$1) minus SLOUPEC() ) je menší než nebo rovná výsledku ( ŘÁDEK() minus 1 )

$N$1 je pozice vrchu stromku v absolutním adresování, tedy se nemění, když kopírujeme vzorec do dalších buněk.

Pomocí funkce SLOUPEC($N$1) získáme číslo sloupce, ve kterém je vršek stromku, čili 14 (sloupec N je čtrnáctý sloupec v pořadí).

Od této čtrnáctky odečteme SLOUPEC(), tedy číslo sloupce dané buňky, ve které se odehrává výpočet. Například v buňce P4 to bude 16 (sloupec P je šestnáctý v pořadí).

Výsledek porovnáme s číslem řádku získaného z funkceŘÁDEK() minus jedna. Pro buňku P4 je číslo řádku čtyřka, ze které po odečtení jednotky získáme trojku. Čili, pro buňku P4 by měl vzorec takovýto výpočet:

absolutní hodnota z výpočtu (14–16) je menší nebo rovna výpočtu (4–1)

Z čeho nám vyjde pravda, takže v buňce L4 se zobrazí náhodné číslo díky druhé částí funkce KDYŽ, ve které je napsáno:

RANDBETWEEN(1,10)

V případě nepravda zůstane buňka prázdná.

Pokračování

9. Po zadání vzorce do buňky C1 by se nemělo zobrazit nic, protože výsledek vzorce v této buňce je nepravda. Nyní však označte tuto buňku, klepněte na malé plusko v jejím pravém dolním rohu a přetáhněte myší až na buňku Y1, čímž se vzorec zkopíruje do všech buněk v rozsahu.


10. V buňce N1 se zobrazí náhodné číslo. Nyní celý tento rozsah buněk C1:Y1 opět stejným způsobem přetáhněte až na řádek 12.


11. Vytvoří se vám stromek z náhodných čísel. Pojďme jej nyní ozdobit. Označte celý rozsah C1:Y12 a v záložce Domů klikněte na Podmíněné formátování, kde zvolte Nové pravidlo.


12. Vyberte možnost Určit buňky k formátování pomocí vzorce. Napište tam vzorec:

=JE.ČÍSLO(C1)

Tento vzorec vrací pravda, pokud buňka obsahuje číslo. Následně klepněte na tlačítko Formát.


13. Otevřete záložku Výplň.

14. Vyberte hezkou zelenou barvu.


15. Nyní přepněte na záložku Písmo a nastavte jako barvu písma stejnou zelenou.


16. Potvrďte tlačítkem OK.

17. A ještě jednou OK.

18. Zbývá poslední krok, kterým je ozdobení stromku světýlky. Označte celý výběr C1:Y12 a klikněte na Podmíněné formátování. Tam zvolte možnost Sady ikon a vyberte barevné koule.


19. Ještě můžete udělat pařez stromku označením výběr M13:O15 a vyplněním hnědou barvou.


20. Stromeček je hotový. Zkuste stisknout a podržet klávesu F9 :)


Zdroj článku je server TeachExcel.

Naučte se Excel pomocí videí v našem online kurzu.

 
Náš video kurz Excelu v akci na Slevomatu!

Naučte se Excel online díky mému jednoduchému video kurzu!