Funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ

Používáte Excel pro ekonomické výpočty? Teď vám ukážu, jak vypočítat celkové tržby použitím jediné funkce.

Většina lidí počítá celkové tržby různými mezisoučty - jenomže vy již nemusíte. Existuje totiž jedna skvělá, málo známá funkce. Je to funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ, která vynásobí sloupce po řádcích a pak to všechno sečte.

Ukažme si to na jednoduchém příkladu. V tabulce níže máme různé produkty a u každého produktu počet prodaných kusů a cenu za kus.

Výpočet celkového obratu firmy tak můžeme dostat dvěma způsoby:

  • mezisoučtem (nejdříve spočítáme tržby za jednotlivé produkty v sloupci D a tyto tržby pak sečteme pro celkový obrat).
  • použitím funkce SOUČIN.SKALÁRNÍ (automaticky vynásobí sloupce po řádcích a pak to všechno sečte).

Součin skalární

 
Náš video kurz Excelu v akci na Slevomatu!

Naučte se Excel online díky mému jednoduchému video kurzu!