Generování náhodných čísel

Pravděpodobně již znáte funkci NÁHČÍSLO, která generuje náhodná čísla v rozsahu od nuly po jedničku. Například:

=NÁHČÍSLO()

Tato funkce vrátí například 0,958765.

Pokud potřebujete vygenerovat náhodná čísla ve vlastním rozsahu, tak můžete použít funkci RANDBETWEEN.

Můžete v ní zadat dolní a horní hranici čísel. Pokud potřebujete vygenerovat například trojmístná čísla, můžete napsat následující vzorec:

=RANDBETWEEN(100,999)

Tato funkce vrátí například 556.

Přesto, že jsou funkce NÁHČÍSLO a RANDBETWEEN užitečné, je dobré je ihned po použití z listu odstranit, a to z jednoduchého důvodu - tyto typy funkcí totiž generují nová čísla při každém výpočtu jakéhokoliv vzorce v zošitu (daný vzorec ani nemusí odkazovat na buňku s funkcí pro generování náhodného čísla, a i přesto se tato funkce spustí). To může způsobit zpomalení programu a zdlouhavé načítání.

Proto doporučuji tyto vzorce používat pouze dočasně. Hned po získání náhodných hodnot třeba tyto hodnoty zkopírovat, přilepit jako pevná čísla a tím tedy samotné funkce odstranit.

 
Náš video kurz Excelu v akci na Slevomatu!

Naučte se Excel online díky mému jednoduchému video kurzu!