Nastavení Cookies

Abychom mohli tyto webstránky postupně zlepšovat a nabízet vám nabídky na míru, používáme soubory cookies a analytické nástroje pro měření návštěvnosti a vyhodnocování chování uživatelů: Google Analytics, Facebook Pixel, Lucky Orange, Yandex Metrica.

Pokud nám nechcete při zlepšování stránek a nabídek na míru pomoci, můžete tyto Cookies deaktivovat.

Analytické cookies jsou vypnuty. Aktivovať

Analytické cookies jsou zapnuty. Deaktivovat


Zásady ochrany osobních údajů

Poslední změna: 25. 04. 2018.

V tomto informačním memorandu vám chceme poskytnout podrobné informace o zpracovávání vašich osobních údajů pro marketingové účely. Úvodem bychom vám chtěli vysvětlit, proč jsme vás požádali o souhlas s uvedeným zpracováním.

Hlavním cílem uvedeného zpracování je nabídnout vám nejnovější informace o našich stálých i nových produktech a službách. Dalším cílem je poskytovat časově omezené nabídky a praktické informace. Snažíme se vytvářet nabídky na míru na základě profilování a prezentovat vám pouze relevantní nabídky výrobků a služeb, abyste nebyli zaplaveni nabídkami produktů, které již máte k dispozici nebo které nevyhovují vašim potřebám.

Přečtěte si, prosím, níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme připravili ve formě otázek, aby toto informační memorandum bylo co nejvíce přehledné a praktické z hlediska vyhledávání informací. Pokud máte jakékoliv dotazy, pošlete nám email a my vám rádi pomůžeme.

Kontakt na nás je: https://www.easyexcel.cz/kontakt/

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek, které naleznete na této stránce.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Pro marketingové účely je správcem vašich osobních údajů společnost provozující tyto stránky, tedy společnost Pine Tree Enterprises, s.r.o., zapsaná v Slovenskom obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel SRO, vložka číslo 84450/B od dňa 29.9.2012. Sídlo společnosti je na ulici Račianska 1518/61, 83102 Bratislava, Slovensko. IČO společnosti je 46852069. Společnost je plátcem DPH pod daňovým číslem SK2023606640.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Základní identifikační údaje – jméno; případně adresa bydliště, pokud byla poskytnuta pro zaslání certifikátu; případně fakturační údaje (jméno, název firmy, adresa sídla, IČO).
 • Kontaktní údaje – emailová adresa.
 • Sociodemografické údaje – statistické údaje o věku, pohlaví, vzdělání, pokud byly poskytnuty nebo se daly vyvodit.
 • Soubory Cookies – malé soubory umístěné na pevném disku vašeho počítače, díky kterým je možné vás identifikovat jako jednotlivce v rámci prohlížených webových stránek, aby se vám nabízená služba mohla přizpůsobit na míru a zapamatovat si vaše preference.
 • Informace o využití produktů a služeb – jaké produkty nebo služby jste si od nás v minulosti zakoupili, co vás nejvíce na našich stránkách zajímá, jak dlouho a jak často naše stránky používáte, na které prvky klikáte, jak se stránkami pracujete, kde jste se o nás poprvé dozvěděli apod.
 • Technické a geolokační údaje – IP adresy, verze prohlížeče a operačního systému, označení používaného zařízení.
 • Platební údaje, které jsou potřebné k platbě platební kartou za přístup do Služby, jsou zpracovány a uchovány v zašifrované podobě na straně platební brány Braintree provozované společností PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. se sídlem v Lucemburku, která s těmito údaji nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru), aniž bychom k nim měli přístup.

Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodě získáváme přímo od vás. Osobní údaje mohou také pocházet z vašeho prohlížeče nebo z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje také mohou pocházet od třetích osob, které jsou oprávněny s nimi zacházet, například Facebook.

Za jakým účelem se poskytuje souhlas pro zpracování osobních údajů?

Souhlas se poskytuje pro marketingové účely, které zahrnují následující činnosti:

 • nabídka produktů a služeb elektronickou formou, zejména formou emailových zpráv či prostřednictvím našich stránek,
 • automatizované zpracování osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku vašim individuálním potřebám,
 • průzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Souhlas poskytnutý k marketingovým účelům je dobrovolný. Je však nezbytný k tomu, abychom vám mohli posílat individuální nabídky produktů a služeb. Bez takto poskytnutého souhlasu vám individuální nabídky produktů a služeb nemůžeme poskytovat.

Proč dochází k profilování?

Naše společnost se vám snaží poskytovat individuálně upravené nabídky produktů a služeb. Z tohoto důvodu vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu profilujeme. Pro tento účel používáme automatické informační systémy a webové aplikace. Podle toho vám posíláme individualizované zprávy a nabídky produktů a služeb naší společnosti. Automatické profilování osobních údajů nám pomůže vás a vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí jednání a podle toho přizpůsobit naše produkty a služby.

Jak dlouho budeme vaše údaje uchovávat?

Souhlas jste společnosti udělili na dobu trvání smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení takového smluvního vztahu nebo do momentu, kdy váš souhlas odvoláte. Pokud nejste a ani se nestanete klientem společnosti, váš souhlas bude v platnosti 10 let od jeho udělení nebo do momentu, kdy ho odvoláte. Po uplynutí příslušného času budou vaše osobní údaje vymazány.

Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

Pro zpracování údajů pro účely marketingu mohou mít k Vašim údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zpracovatelé. Jde o subjekty, které zajišťují řádný chod naší společnosti (např. účetní) nebo nám pomáhají se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (např. Facebook nebo Google). Zpracovatelé jsou v každém případě též povinni dodržovat striktní pravidla ochrany osobních údajů.

Jak jsou údaje uchovány?

Zpracování a uložení dat je chráněno různými opatřeními, například hesly, šifrováním, pravidelným zálohováním, aktualizacemi bezpečnostních systémů a průběžným dbáním o bezpečnost techniky. Údaje jsou uloženy na datových serverech splňujících bezpečnostní standard TIER 4 a patřících hostingové společnosti Savana.cz, s. r. o., v České republice. Přenos dat je šifrován pomocí SSL/TLS.

Jak můžete uchování a použití těchto údajů ovlivnit?

V případě, že chcete zrušit zasílání novinek a obchodních nabídek, můžete tak učinit kliknutím na odkaz v každé takové emailové zprávě, nebo nám napsat na výše zmíněnou emailovou adresu. V případě, že chcete zrušit svůj uživatelský účet na našich stránkách a vymazat své osobní údaje, nebo své osobní údaje změnit, stačí nám napsat na výše zmíněnou emailovou adresu.

V případě jakýchkoliv jiných dotazů nám klidně napište email na výše uvedenou emailovou adresu a my vám rádi pomůžeme.

Jaká jsou vaše práva při zpracovávání osobních údajů?

Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro společnosti v České republice důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů lze uplatnit následující práva:

 • Informace o zpracování Vašich osobních údajů: informace zahrnují zejména totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.
 • Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo na potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.
 • Právo na opravu: Zpracováváme Vaše neaktuální či nepřesné osobní údaje? Změnil jste například adresu bydliště? Prosíme, informujte nás a my osobní údaje opravíme.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut): V některých zákonem stanovených případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každá takováto žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, protože v některých případech máme povinnost nebo oprávněný zájem si osobní údaje ponechat.
 • Právo na omezení zpracování: Pokud si přejete, abychom Vaše osobní údaje zpracovávali výhradně pro nejnutnější zákonné důvody, či osobní údaje blokovat.
 • Právo na přenositelnost údajů: Pokud si přejete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jiné společnosti, předáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.
 • Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování: Pokud zjistíte nebo se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se prosím na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete vznést také přímo proti automatizovanému rozhodování.
 • Kde můžete práva uplatnit a jsou tyto práva zpoplatněná: Jednotlivá práva můžete uplatnit v naší společnosti emailem na výše zmíněné emailové adrese, nebo písemně na adrese sídla společnosti. Všechny informace a vyjádření k právům, která uplatňujete, poskytujeme zdarma.
 • Za jak dlouho můžete očekávat odpověď od společnosti: Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.
 • Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů: V případě podezření na neoprávněné použití vašich osobních údajů se můžete obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, ulice Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.